Vi i vaš odnos s Bogom

RAZVOJ VAŠIH ODNOSA 2. - Vi i vaš odnos s Bogom

Svrha je ovog tečaja da vas pouči slijedećim temama:

- dopustiti sebi da shvatimo da je svaka odluka koju donesemo važna
- da je sve što smo prošli u životu bila naša lekcija
- da shvatimo skrivene motive koji nas pokreću na ponašanje
- da jasnije komuniciramo sa Stvoriteljem
- da znamo točno razliku komunikacije sa Stvoriteljem i nižih nivoa
- da razlikujemo svoj glas od glasa Stvoritelja
- da shvatimo i otklonimo što nas sve blokira u jasnoj komunikaciji sa Stvoriteljem
- da se maknemo iz zaglavljenosti u prošlosti
- da presložimo um i omogućimo lakše svakodnevno življenje

Nakon ovog tečaja više neće  biti dileme to što čujete, osjećate i vidite dolazi li iz ega, višeg sebstva, prosvjetljenih bića ili Stvoritelja.

Tečaj traje dva  dana od 09.00 do 17.00h. 
Cijena: 260 € (ili protuvrijednost u kunama)


Svaki polaznik dobiva  skriptu, a po završetku tečaja certifikat.
img_4038.jpg
Daira Bergam

Petra Grgeca 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 91 44 73 552 /

© 2017 Daira Bergam